شرکت EXON فعالیت خود را از سال 1394 شروع کرده و با بهره گیری از پرسنل مجرب توانسته بیش از 30000 دستگاه کارتخوان در سطح کشور نصب کند​​​​​​​.
​​​​​​​

سبد خرید