اتحادیه کارتخوان سیار شیراز

اتحادیه کارتخوان سیار شیراز

یکی از چالش های همیشگی مشتریان دستگاه کارتخوان سیار موضوع بررسی شکایت از فروشنده دستگاه پوز بوده است و اینکه مرجع رسیدگی به شکایات مشتریان دستگاه پوز سیار بصورت رسمی وجود ندارد موجب نارضایتی ایشان بوده است لذا شرکت هونام رایانه افراز اکسون جهت راهنمایی شکایت مشتریان دستگاه کارتخوان سیار از فروشنده در راستای رضایتمندی ایشان اقدام به ایجاد واحد CRM جهت راهنمایی مشتریان نموده است و پذیرندگان می توانند مشکلات خود در خصوص تخلفات فروشنده دستگاه کارتخوان را مطرح نموده و راهنمایی لازم در اینخصوص دریافت کنند .

مرکز تماس شرکت هونام رایانه افراز اکسون در سال 94 با هدف برقراري ارتباط عميق تر و نزديك تر با مشتريان و ارائه سرويس هاي پشتيباني مناسب به ایشان ، راه اندازی گردید. ارزش گذاري به مشتری و رسيدگي به درخواست هاي آنها يكي از عوامل موفقيت شركت هونام رایانه افراز اکسون در زمينه ارائه خدمات پرداخت در كشور مي باشد. اين شركت با تاسيس واحد مستقل مرکز callcenter با تعداد بالغ بر 10 کارشناس مجرب به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات و رفع مشكلات مشتريان بوده که در طی این مسیر بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب و مشتری مدار یکی از مهم ترین عوامل موفقیت این مجموعه بوده است.

------------------------------

اتحادیه کارتخوان سیار شیراز

شکایت از فروشنده دستگاه کارتخوان شیراز

پشتیبانی دستگاه کارتخوان سیار شیراز

تعمیر دستگاه کارتخوان سیار شیراز

نمایندگی رسمی دستگاه کارتخوان سیار شیراز

سبد خرید